http://krupawana.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ17/03/2010
อัพเดท27/03/2018
ผู้เข้าชม968,663
เปิดเพจ1,771,951

อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อยากให้อ่านตรงนี้ก่อน

กำเนิดของเศรษฐกิจพอเพียง

พ่อหลวงในดวงใจของฉัน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

วิธีทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพในครัวเรือนสูตรชีวภาพ

ทำการเกษตรวิธีอินทรีย์ชีวภาพดีกว่าใช้สารเคมี

การพึ่งพาภูมิปัญญาอย่างพอเพียง

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
iGetWeb.com
AdsOne.com

โรงนมสวนจิตรลดา


           ฉันได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ.2530 จากที่ได้เห็นด้วยตาของตนเอง และจากการฟังคำบรรยายของเจ้าหน้าที่ ที่ท่านพาเยี่ยมชมกิจการ   ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมากมายและเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง คือเรื่องโรงนมสวนจิตรลดา
            ในอดีตอาชีพเลี้ยงโคนมในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ที่มาของโรงโคนมสวนจิตรลดา  แห่งนี้คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงโคนมขึ้น   ภายในบริเวณเขตพระราชฐานสวนจิตรลดาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,886.73 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) อันเป็นผลกำไรจากการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ "หลักวิชาการดนตรี" ซึ่งพระเจนดุริยางค์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ดำเนินการจัดสร้าง การเลี้ยงโคนมในสวนจิตรลดานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยโดยสาธิตการดำเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปดำเนินการเองได้ภายในครอบครัวหรือทำในรูปแบบสหกรณ์ โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงโคนมสวนจิตรลดา มีกิจกรรมหลักคือการศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อหาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและเผยแพร่ความรู้ไปยังเกษตรกร ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย เริ่มเลี้ยงโคนม 6 ตัว เป็นโคพันธุ์"เรดเดน" ซึ่ง นายสุริยน ไรวา ในนามของบริษัท เอส.อาร์. จำกัด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวาย 4 ตัว (เป็นโคสาวตั้งท้อง  2 ตัว ลูกโคเพศเมีย 1 ตัว และลูกโคเพศผู้ 1 ตัว) กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคสาวตั้งท้อง อีก 2 ตัว คือโคพันธุ์"บราวน์สวิส" และลูกผสม"เรดซินดี้" นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคนมสดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะเมื่อโคสาวที่ตั้งท้องได้ตกลูกจึงเริ่มรีดนม (การเลี้ยงโคนมโดยทั่วไปจะไม่นิยมให้ลูกโคดูดนมจากเต้านมของแม่โคโดยตรง ระยะแรกจะรีดนมน้ำเหลืองใส่ถังให้ลูกโคดื่มเพื่อสร้างภูมิต้านทาน ต่อมาจึงรีดน้ำนมตามปกติและแบ่งน้ำนมส่วนหนึ่งให้ลูกโค) น้ำนมที่เหลือจากการแบ่งให้ลูกโคกิน ได้นำไปจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในสวนจิตรลดา ในราคา 1.50 บาท ต่อ 8 ออนซ์ (ประมาณ 1 แก้ว) เมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มขึ้นทั้งจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปี กับมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมทบ ทำให้สามารถผลิตน้ำนมสดออกจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกและโรงเรียนต่างๆในละแวกใกล้เคียงได้ เมื่อมีกำไรสะสมมากขึ้น จึงได้ขยายงานออกไปตามลำดับ ทั้งในด้านกรรมวิธีการผลิตน้ำนม การเพิ่มคุณภาพของนม และการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และ
ในระยะแรกของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรนั้น มีเกษตรกรที่เดือดร้อนเรื่องหญ้าเลี้ยงโคนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สาธิตการปลูกหญ้าขึ้นในสวนจิตรลดา ด้วยวิธีทำนาหญ้าโดยใช้ท่อนพันธุ์หญ้าขนปักดำคล้ายกับการดำนา ซึ่งเกษตรกรสามารถนำวิธีนี้ไปปฏิบัติได้เอง ในการสาธิตนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรด้วย นับเป็นขวัญและกำลังใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างยิ่ง
           ปัจจุบันโคที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมโฮลสไตน์-ฟรีส์เชียน(Holstein-Friesian) ก็ตัวสีขาว-ดำที่เราเห็นค้นตานั่นแหละ ได้มาจากสองทางคือ จากลูกโคที่เกิดขึ้นเองในโรงโคนมโดยวิธีการผสมเทียมใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง และจากสถาบันหน่วยงานราชการ หรือเอกชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สำหรับโคเพศผู้เมื่อหย่านมแล้วจะคัดเป็นโคพระราชทานให้แก่เกษตรกร
ส่วนมูลโคได้เก็บมาใส่ถังหมักแก๊สชีวภาพ เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในโรงโคนมและตากแห้งเพื่อใช้เป็นปุ๋ย ส่วนน้ำเสียจากการล้างคอกและโรงเรือนด้วยการฉีดล้างปัสสาวะและมูลโคนั้นจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ก็จะนำไปผ่านระบบบำบัดเพื่อลดกลิ่น แล้วนำไปรดแปลงหญ้าที่ปลูกไว้เป็นอาหารโคนมต่อไป  เมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์รวมนมและโรงนมผงขึ้น 
          เจ้าหน้าที่บรรยายว่าเครื่องผลิตนมผงและนมอัดเม็ดนั้น ส่วนหนึ่งก็ได้รับการทูลเกล้าถวายมาจากองค์กรที่เคยได้มาศึกษาดูงานในสวนจิตรลดาแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทูลเกล้าถวายเครื่องรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าของเดิมอยู่เรื่อยๆ นอกจากนมผงและนมผงอัดเม็ดแล้วยังมีการทำเนยแข็ง และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆอีกหลายชนิด ไอน้ำที่ระเหยมาจากน้ำนมไม่ทิ้งไปให้สูญเปล่า เพราะได้มาทำเป็นน้ำดื่มและนำกลั่น  โดยน้ำที่ผ่านเครื่องระเหยนมจะมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง และมีปริมาณมากพอสมควรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนการผลิตน้ำกลั่นนั้นเพื่อใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรด โดยได้ความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ช่วยดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำกลั่นที่ได้ให้มีความบริสุทธิ์ จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสามารถนำมาใช้บริโภคอย่างปลอดภัย 
การทำนมผงและนมอัดเม็ดนี้ ใช้ชื่อว่านมสวนดุสิต ผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังกำไรเป็นตัวเงิน นมสวนดุสิตนั้นเป็นนมที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติอยู่ ค่อนข้างมาก (นมที่จำหน่ายในท้องตลาดมักจะถูกแยกไขมันนมออกไปจนหมดเหลือเพียงหางนม)
          ฉันเองยืนยันได้อย่างดีว่านมสวนดุสิตเป็นนมที่มีคุณภาพเยี่ยมทั้งนมผงและนมอัดเม็ดเพราะฉันและครอบครัวมีประสบการณ์ตรงกับตัวเอง
(ทั้งแม่-ลูกสาว 2 คน หลานชายอีก 3 คน)มีความผูกพันกับนมสวนดุสิตเป็นอย่างมาก เพราะการไปดูงานครั้งนั้นฉันได้ซื้อนมอัดเม็ดมาฝากแม่ 20 ซอง และซื้อนมผงมาไว้สำหรับชงดื่มเอง จำนวน 6 กระป๋อง น้ำหนักกระป๋องละ 400 กรัม ราคากระป๋องละ 40 บาท (ราคาเมื่อ พ.ศ. 2530) ข้างกระป๋องนมเป็นแถบสีเหลือง-น้ำเงิน มีข้อความเขียนว่า นมผงปรุงแต่งชนิดหวาน โรงนมผมสวนดุสิต สวนจิตรลดา เมื่อเทียบกับนมผงที่จำหน่ายในท้องตลาดเวลานั้นจัดว่าราคาถูกกว่าครึ่ง   เจ้าหน้าที่ที่พาชมโรงแปรรูปนมอธิบายว่าในหลวงทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพดีและราคาถูก และท่านทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรผู้ที่ดื่มนมผง จึงมีพระราชดำริให้บรรจุนมเป็นกระป๋องเล็กๆโดยทรงให้เหตุผลว่าเมื่อกระป๋องถูกเปิดออกแล้วจะทำให้ความชื้นและอากาศเข้าไปในกระป๋องได้ จุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศอาจจะไปปนเปื้อนและเจริญเติบโตอยู่ในนม ถ้ากระป๋องใหญ่มากเกินไป หลังจากเปิดใช้แล้วนมในกระป๋องที่เหลืออาจเสื่อมสภาพไปก่อนที่จะใช้หมด จะเกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์ เป็นความคิดที่แม้แต่นักวิชาการที่มีความรู้สูงๆบางคนก็ยังคิดไม่รอบคอบเท่าพระองค์ท่าน  และนมผงนี้ไม่ได้ใส่สารช่วยละลายจึงควรชงด้วยน้ำอุ่น  จะละลายได้ง่าย ถ้าชงด้วยน้ำเย็นจะละลายยาก(เมื่อชงแล้วถ้าตั้งแก้วนมทิ้งไว้สักครู่จะเห็นเป็นฝ้าสีเหลืองที่ผิวหน้าไม่ต้องตกใจเพราะนั่นคือส่วนหัวของน้ำนมซึ่งประกอบด้วยไขมันนมและสารอาหารที่มีประโยชน์สูง ซึ่งในการผลิตนมเป็นการค้าทั่วๆไปนั้นเขาจะแยกส่วนนี้ออกไปหมดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดอื่นๆที่มีราคาสูงกว่า 
           และแล้วให้มีเหตุบังเอิญว่าหลังจากที่กลับจากไปดูงานที่สวนจิตรลดาได้ไม่กี่วัน นมผงสำหรับทารกของเจ้าหลานชายตัวเล็กที่อายุเพียง 3 เดือนเศษ เกิดหมดขึ้นมาตอน 4 ทุ่มกว่า ร้านค้าก็ปิดกันหมดแล้ว (สมัยนั้น แม่ที่รับราชการจะลาเพื่อเลี้ยงดูลูกหลังคลอดได้เพียง 30 วัน และก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการเก็บรักษาน้ำนมแม่ให้ได้นานจึงต้องกินนมกระป๋อง) เจ้าตัวเล็กร้องไห้ด้วยความหิว ไม่ฟังใคร ฉันก็เลยลองแบ่งนมผงสวนดุสิตไปชงให้เจ้าตัวเล็กกินแก้ขัดก่อน จากที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าการเปลี่ยนนมในเด็กทารกอย่างกระทันหันหรือการดื่มนมที่ไม่เข้ากันกับเด็ก อาจทำให้เด็กท้องเสียหรือท้องผูกได้ ฉันจึงให้ชงนมเจือจางกว่าปกติเล็กน้อย ผลปรากฏว่า เจ้าตัวเล็กดูดนมอั๊กๆหมดขวดและหลับไปปุ๋ยไปเลย ตอนเช้าก็ถ่ายเป็นปกติดี ที่สำคัญหลังจากนั้นมาเจ้าตัวเล็กไม่ยอมกลับไปดื่มนมยี่ห้อเดิมอีกเลย และได้ดื่มนมสวนดุสิตต่อมาจนอายุ 3 ขวบ จึงค่อยๆห่างไปเพราะเมื่อเข้าโรงเรียนจึงเปลี่ยนไปดื่มนมกล่องแทน และวันนี้จะเรียกเจ้าหลานชายคนนี้ว่าเจ้าตัวเล็กไม่ได้แล้วเพราะด้วยรูปร่างที่ใหญ่โต แข็งแรง สูงกว่า180 เซนติเมตร สมองดี เรียนเก่ง และหลังจากนั้นในปี พ.ศ.2535 พี่สาวอีกคนก็คลอดลูกชายคนแรก คุณพ่อของเจ้าหลานชายคนนี้ทำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรไฟฟ้าของบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงินเดือนมากพอสมควร เลยต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกชายสุดที่รัก เมื่อใกล้จะหย่านมแม่ พี่เขยของฉันก็ได้ไปเลือกซื้อนมผงสำหรับทารกยี่ห้อที่แพงที่สุดและคิดว่าดีที่สุดในท้องตลาดขณะนั้นมาให้ เจ้าลูกชายสุดที่รักก็ไม่ยอมกิน ต้องเปลี่ยนนมไปเรื่อยๆถึง 5 ยี่ห้อก็ยังไม่ยอมกิน พี่สาวของฉันเลยตัดสินใจลองให้กินนมผงสวนดุสิต เจ้าตัวเล็กตั้งหน้าตั้งตาดูดจ๊วบๆจนหมดขวด ในขณะที่คุณพ่อนั่งงงทำตาโต ปัจจุบันหลานชายคนนี้ก็รูปร่างสูงใหญ่ สูง 187 เซนติเมตร (ไม่อ้วน) สมองดี เรียนเก่ง และเมื่อเขามีลูกชายคนถัดมาก็ให้กินนมผงสวนดุสิตอีกเช่นกัน  ส่วนตัวฉันเองดื่มนมสวนดุสิตเรื่อยมาจนเมื่อมีลูกสาว 2 คน แน่นอนว่าฉันให้ลูกสาวทั้ง 2 คน กินนมสวนดุสิตตั้งแต่อายุ 2 เดือน โดยกินเฉพาะกลางวัน ควบคู่ไปกับกินนมแม่ในช่วงกลางคืน และเมื่อให้กินอาหารอื่นๆเสริมแล้วก็ยังให้กินนมผงสวนดุสิตด้วย จนอายุ 11 เดือน จึงเลิกนมแม่ แต่ได้ดื่มนมผงสวนดุสิตจนถึงอายุ 3 ปี เมื่อเข้าโรงเรียนจึงเปลี่ยนไปดื่มนมกล่อง ปัจจุบันลูกสาวคนโตอายุ 17 ปี สูง 170 เซนติเมตร (ไม่อ้วน) ลูกสาวคนเล็กอายุ 13 ปี สูง 168 เซนติเมตร(ไม่อ้วน)  ส่วน
แม่ฉันนั้น เมื่อได้กินนมอัดเม็ดสวนดุสิตแล้วติดใจมาก บอกว่า หอม หวานมัน กลมกล่อมและนำไปแบ่งให้เพื่อนๆด้วย ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน(แม่ของฉันอายุ 80 ปี) ถึงตอนนี้ถ้าฉันไปเจอนมเม็ดสวนดุสิตครั้งใดก็จะต้องซื้อฝากแม่ครั้งละอย่างน้อย 10 ซอง เพื่อให้พอสำหรับการนำไปแบ่งเพื่อนๆด้วย  และมีคราวหนึ่งที่พี่สาวไปเจอนมเม็ดยี่ห้ออื่น บรรจุในขวดแก้วใส ดูดีมีระดับ เลยซื้อมาฝากแม่ แม่ลองกินแล้วบอกว่าไม่อร่อย มันเป็นแป้งๆ สู้นมเม็ดสวนดุสิตไม่ได้เลยสักนิดเดียว ล่าสุดฉันมีโอกาสได้เข้าไปที่ร้านขายผลิตภัณฑ์สวนจิตรลดา เห็นมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมเพิ่มขึ้นอีก คือ นมสดพาสเจอร์ไรส์  โยเกิร์ต และไอศกรีม รสชาติอร่อยเข้มข้นview

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view